دبستان دخترانه فرزانه همت
سلام!
_

طرح جابر در فرزانه همت 

بیایید خوشحال باشیم و لبخند بزنیم

این طرح پژوهش محور که با نام طرح جابر ابن حیان چند سالی است در سیستم آموزشی کشور جایگاه خود را پیدا کرده است و به نوعی میتوان آن را کارآمد ترین طرحی دانست که در تاریخ سیستم آموزش و پرورش کشور به اجرا در آمده است. در مدرسه هر سال این طرح اجرا می شود  که در مقطع ابتدایی کارآمدترین نوع طرح های آموزشی میباشد.

تدوین و اجرای آن در وحله اول با انتخاب موضوع خاصی شروع میشود. انتخاب موضوع کاملا باید با مقطع تحصیلی دانش آموزان انطباق داشته باشد.

این طرح برگرفته از نام دانشمند فقید ایرانی جابر ابن حیان می باشد که یکی از الگوهای کارآمد سیستم تدریس در کشور است…

۱۵معلمان کارشناس
۱۸۰خانواده خوشحال
۲۰سال تجربه
۸۰جوایز دریافتی
اعضا
_

آشنایی با مسئولان کارشناس مدرسه

ما حرفه ای هستیم و با هم کار می کنیم

_
image

پروین امینی هرندی

مدیر

image

مهری شمس

معاون آموزشی

image

زهرا عرب بیگی

معاون پرورشی

image

رضوان امینی

مشاور

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است