دبستان دخترانه فرزانه همت
سلام!
_

سفیران سلامت فرزانه همت 

بیایید خوشحال باشیم و لبخند بزنیم

در خیلی از مدارس کشور به جای “بهداشتیاران مدارس” از “سفیران سلامت” استفاده می شود، سفیران سلامت در مدارس دانش آموزانی هستند که توسط مربیان بهداشت مدارس یا رابطین بهداشت و یا مسئولین ذیربط آموزش می بینند تا به همسالان خود در مدرسه و خارج از مدرسه به خانواده های خود این آموزش های بهداشتی را انتقال داده و باعث فرهنگسازی در زمینه بهداشت و پیشگیری از بیماری ها گردند.

15معلمان کارشناس
180خانواده خوشحال
20سال تجربه
80جوایز دریافتی
اعضا
_

آشنایی با مسئولان کارشناس مدرسه

ما حرفه ای هستیم و با هم کار می کنیم

_
image

پروین امینی هرندی

مدیر

image

مهری شمس

معاون آموزشی

image

زهرا عرب بیگی

معاون پرورشی

image

رضوان امینی

مشاور